DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen
Co2-Reductie mobiliteit header

Dienstverleners

Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers met 100 werknemers of meer verplicht gegevens bij te houden over het totaal van de door werknemers gereisde zakelijke en woon-werkkilometers. Deze verplichting kan ook gevolgen hebben voor u als dienstverlener in de mobiliteit.

Werkgevers moeten hun gegevens over mobiliteit het jaar erop (dus in 2025 de jaargegevens over 2024) aanleveren bij een digitaal platform. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelt en beheert dat platform.

Werkgevers hebben al veel gegevens beschikbaar in hun administratie. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt het belangrijk dat het aanleveren van deze gegevens werkgevers zo min mogelijk extra werk oplevert.

Als dienstverlener in de mobiliteit kunt u werkgevers ondersteunen bij het verzamelen, bijhouden en aanleveren van gegevens die niet standaard in administraties beschikbaar zijn. Tot oktober 2022 hebben werksessies met dienstverleners plaatsgevonden om vast te stellen hoe werkgevers kunnen worden ondersteund. De uitkomsten van deze sessies zijn verwerkt in een handreiking. Deze handreiking is in het tweede kwartaal 2023 gereed en komt beschikbaar voor alle werkgevers in Nederland.

Documenten

Presentatie informatiebijeenkomst 11 mei 2022

Verslag werksessie 11 mei 2022

Presentatie dienstverleners 1 juni 2022

Verslag dienstverleners 1 juni 2022

Chats